God fortsättning på det nya året!

02.01.2017 18:33

Mariehamns Taxi Ab tackar för det gångna året och önskar alla ett Gott Nytt 2017!

Total utförde vi 158 körningar under Nyårsnatten mellan kl.00:00-05:00 med vår nuvarande bilpark på 11 bilar, och detta trots att ett flertal av körningar var långt ut på landsbyggden. Vi beklagar att några av er fick vänta längre än vad som i valiga fall kan anses som rimligt, och hoppas på er förståelse och ett fortsatt gott samarbete.

Med vänlig hälsning!

Styrelsen

 

Sök på hemsidan

Kontakt

Mariehamns Taxi Norra Esplandgatan 4
Mariehamn 22100
Åland
TAXI 018 - 26 000
FÄRDTJÄNST 018 - 12414
SKOLKÖRNINGAR 018-528261 (07:00-16:00)
Förfrågningar och ärenden utöver taxibeställningar: 018 - 528261

Från utlandet +358 18 26000
Calls from Abroad +358 18 26000