Tjänster

Persontransport - Färdtjänst - FPA körningarSkolkörningar

Varutransport - Företagskunder 

Starthjälp

 

Mariehamns Taxi erbjuder alternativa lösningar, allt från persontransport i olika bilstorlekar till varutransport 

 

 

Sök på hemsidan

Kontakt

Mariehamns Taxi Norra Esplandgatan 4
Mariehamn 22100
Åland
TAXI 018 - 26 000
FÄRDTJÄNST 018 - 12414
SKOLKÖRNINGAR 018-528261 (07:00-16:00)
Förfrågningar och ärenden utöver taxibeställningar: 018 - 528261

Från utlandet +358 18 26000
Calls from Abroad +358 18 26000