Färdtjänst

Mariehamns Taxi utför färdtjänst transporter över hela Åland. Vi accepterar samtiga åländska kommuners färdtjänstbiljetter och färdtjänstkort. För oss är DIN trygghet en herderssak.

 

Sök på hemsidan

Kontakt

Mariehamns Taxi Norra Esplandgatan 4
Mariehamn 22100
Åland
TAXI 018 - 26 000
FÄRDTJÄNST 018 - 12414
SKOLKÖRNINGAR 018-528261 (07:00-16:00)
Förfrågningar och ärenden utöver taxibeställningar: 018 - 528261

Från utlandet +358 18 26000
Calls from Abroad +358 18 26000