FPA-körningar

FPA ersätter i regel resor till närmaste läkare eller vårdinrättning inom den privata eller den offentliga hälso- och sjukvården. 
 
Om du på grund av din sjukdom har rätt till reseersättning för taxiresor som FPA ersätter betalar du endast 25€ per enkelresa. Detta förutsätter att du kan lämna ett reseintyg på att du är berättigad att åka taxi. I dessa fall sköter åkeriägaren från Mariehamns Taxi om att lämna in en ansökan till FPA för betalningen av den resterande summan. 
 
När du uppnått självrisktaket hos FPA på 300€, får du ett FPA-kort som skickas hem till dig. Det kortet bör alltid medtagas vid taxiresor som ersätts av FPA och uppvisas för chauffören, i dessa fall reser du gratis och vi fakturerar hela summan till FPA. Resor som understiger 25€ betalas kontant eller med betalkort och resenären sköter själv om ansökan reseersättningen från FPA.
 
Samtliga taxibilar inom Mariehamns Taxi kör FPA-körningar på Åland, både inom Mariehamn och på landsbygden. Är du osäker på om du är berättigad till ersättning för dina resor beträffande sjukhus- och rehab besök, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.
 

Sök på hemsidan

Kontakt

Mariehamns Taxi Norra Esplandgatan 4
Mariehamn 22100
Åland
TAXI 018 - 26 000
FÄRDTJÄNST 018 - 12414
SKOLKÖRNINGAR 018-528261 (07:00-16:00)
Förfrågningar och ärenden utöver taxibeställningar: 018 - 528261

Från utlandet +358 18 26000
Calls from Abroad +358 18 26000